tomaszgadzina@gmail.com

     514-911-966

Roboty ziemne

roboty ziemne koparka

Wykonujemy zmechanizowane roboty ziemno-budowlane, w tym:

– wykopy (szeroko i wąsko-przestrzenne)

– rozbiórki i wyburzenia

– wymiany gruntu

– budowy nasypów

– rekultywacja terenu

– sieci WOD-KAN

– skarpowanie

– niwelacje terenu (mikro i makro)

– obsypki budynków

– wykopy pod fundamenty

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– sprzedaż ziemi, humusu, piasku oraz innych kruszyw

– odwodnienia wykopów

– zabezpieczenia wykopów

– transport (auta 2,3,4-osiowe)

– utylizacja ziemi, gliny, gruzu, odpadów budowlanych

– zagęszczenia gruntów

– wynajem Maszyn z obsługą operatorska