tomaszgadzina@gmail.com

     514-911-966

Sprzedaż materiałów sypkich

Materiały sypkie wraz z transportem do klienta :

-klinice

-tłucznie

-grysy

-pisaki

-ziemia

-podsypki itd.